M-TEHNIX TEAM DOO

Cutt
 
Naša kompanija se bavi proizvodnjom i montažom hala, metalnih konstrukcija, obradom metala i izradom projekata.
U izradi naš vrhunski tim vrši kontrolu u obradi metala za koju koristimo tehnologiju i mašine u skladu sa svetskim standardima.
Veoma smo zainteresovani da Vas vidimo na mestu izrade i ovim putem vas pozivamo da nas posetite.


Our company deals with the production and assembly of halls, metal structures, metal processing and project creation.
In production, our top team controls the metal processing we use technology and machines in accordance with world standards.
We are very interested in seeing you at the production site and hereby invite you to visit us.